Kód:               BBN-TÖR-242 és OT-TÖR-242

Cím:               Római csetepaték és amerikai puritánok. Kora újkori mikrotörténelem

angol nyelven olvasóknak

Időpont:         hétfő 14.00-15.30

Terem:           Múzeum körút 6-8. II. emelet 268.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja a kora újkori mindennapi élet és mentalitás megismertetése a hallgatókkal a nemzetközi mikrotörténelem-írás legeslegfrissebb eredményeire támaszkodva.

 

A kurzus tartalma

2018. szeptember 10.: Bevezetés, a kurzus bemutatása, a követelmények megbeszélése

2018. szeptember 17.: Áttekintés a mikrotörténelemről

2018. szeptember 24. és október 1.: A 16. századi Róma mikrotörténelme

2018. október 8. és 15.: A lokalitás kérdése Itáliában mikrotörténelmi látószögből

2018. november 5.: Hatalmi konfliktus a 16. századi Velencében

2018. november 19.: London a Tudor-korban

2018. november 26. és december 10.: Puritánok a 17. századi Új-Angliában

 

A kurzus számonkérési és értékelési rendszere

Mivel minden órára nagyobb mennyiségű angol nyelvű szöveget kell elolvasni, szemináriumi dolgozatot írni nem kell. Az értékelés a félév során elolvasott irodalom arányában történik majd.

 

Irodalom:

A 2018. szeptember 17-i órára: Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. Budapest, 2014. (Ajánlott irodalom: Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162.

 

A 2018. szeptember 24-i és október 1-i órára.: Thomas V. Cohen: Roman Tales: A Reader's Guide to the Art of Microhistory. Kézirat, 2018.

 

A 2018. október 8-i és 15-i órára: Claire Judde de Larivière: The Revolt of Snowballs. Murano Confronts Venice, 1511. London – New York, 2018.

 

A 2018. november 5-i órára: Angelo Torre: Places. The Production of Locality in the early modern and modern period. Kézirat, 2018.

 

A 2018. november 19-i órára: Gary G. Gibbs: Working with Change: Five Parishes in late Medieval and Tudor London. Kézirat, 2018.

 

A 2018. november 26-i órára: Paul Boyer – Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Budapest, 2002. (Első kiadás: 1974.)

 

A 2018. december 10-i órára: Margaret M. Manchester: A Family “Much Afflicted with Conscience”: Puritan Families and Community in the English Atlantic World. Kézirat, 2018.