Pajkossy Gábor

Pajkossy Gábor

Pajkossy Gábor

Pajkossy Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének habilitált docense. Elsődleges kutatási területe a magyarországi nyilvánosság (a rendi fórumok, a sajtó és az egyesületek) története a XIX. század közepén, Kossuth, Kölcsey és Deák politikai pályája.

E-mail: pajkossy.gabor@btk.elte.hu

Publikációs jegyzék