Ifj. Bertényi Iván

Bertényi Iván

Bertényi Iván

Ifj. Bertényi Iván jelenleg a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgató-helyettese és a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója. Korábban az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének adjunktusaként és az MTA BTK Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársaként dolgozott. Az ELTE ÁJK megbízott előadójaként éveken át oktatta A magyar parlamentarizmus története c. tárgyat. Érdeklődési területe a XIX–XX. század magyar politika- és művelődéstörténete, főleg a dualizmus kora. Ezen belül a magyar nacionalizmus és nemzetiségi politika elmélete és gyakorlata, valamint a korszak politikai és hatalmi mechanizmusai érdeklik elsősorban. A parlamenti választások, a politikai élet működése, a szimbolikus politika különböző megnyilvánulásai mellett az 1918 előtti Magyarország nemzetközi helye, a magyar elit külpolitikai tájékozódása is foglalkoztatja. 2015-től kezdve részese a Pap József egri egyetemi docens vezetésével folytatott NKFI-projektnek, mely a dualizmuskori magyar országgyűlések tagjainak feltárására és társadalomtörténeti elemzésére vállalkozik.

E-mail: ivan.bertenyi@gmail.com

Publikációs jegyzék