Forgó András

Forgó András

Forgó András

Forgó András a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszékének docense. Fő kutatási területe a 18. századi Magyarország politikai kultúrája, különös tekintettel a katolikus klérus országgyűlési szerepvállalására.

E-mail: forgo.andras@pte.hu

Publikációs jegyzék