Püski Levente

Püski Levente

Püski Levente

Püski Levente 1989 óta a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének a munkatársa, előbb tanársegédként, majd adjunktusként, 2001-től pedig egyetemi docensként. PhD-disszertációját (A magyar felsőház története) 1998-ben védte meg. 2006-ban habilitált. Kutatási területei: a Horthy-korszak politikai berendezkedése,parlament a Horthy-korszakban, arisztokrácia a két világháború közötti Magyarországon.

Publikációs jegyzék