Tringli István

Tringli István

Tringli István

Tringli István az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: középkori magyar történelem. Kiemelt témák: jogtörténet és politikatörténet, régebben kormányzat- és településtörténet.

Honlap:
http://www.tti.hu/tagok/userprofile/itringli.html

Publikációs jegyzék