Az Országgyűlési Könyvtár szakkönyvállományának gyarapítása

Néhányan közülünk április 30-án az Országgyűlési Könyvtár vendégei voltunk. Az ezt követő levélváltásunk során Markója Szilárd igazgató azt a szándékát fejezte ki, hogy az Országgyűlés és a parlamentarizmus történetének kutatóinak javaslataira is szívesen támaszkodna a beszerzés tekintetében – legyen szó akár kéziratos dokumentumok, akár friss külföldi szakirodalom beszerzéséről. A kollégákat arra szeretném kérni, hogy ilyen irányú javaslataikat juttassák el nekem a szijarto@elte.hu címre 2014 novemberének végével bezárólag, hogy ezeket összegezve továbbíthassam az Országgyűlési Könyvtárba  – illetve akár közvetlenül keressék Villám Juditot, az Országgyűlési Könyvtár munkatársát.

Az indigenák a magyar politikában, 16–19. század

Az indigenák a magyar politikában, 16–19. század
Műhelykonferencia

2014.09. 19. 13.00–16.00
Helyszín: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. B épület 217.

 

  • Tatjana Guszarova (Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem): Hogyan lehet „igazi magyarrá” válni? „Indigenatio solemnis” a Magyar Királyságban az első Habsbugok alatt a 16. század második és a 17. század első felében
  • Pálffy Géza (MTA BTK TTI): Beilleszkedés és integráció Mohács után: indigenák Magyarországon, magyar inkolátusok külföldön
  • Forgó András (PPKE BTK) : Indigena egyháziak a 18. századi Magyarországon
  • Szemethy Tamás (ELTE BTK): Indigenák a 18. századi rangemeltek között

szünet

  • Nagy János (ELTE BTK): Az indigenák a 18. századi diétákon
  • Tóth-Barbalics Veronika (ELTE BTK – Magyar Mezőgazdasági Múzeum): Indigenák a dualizmus főrendjei között

vita

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szijártó István
ELTE BTK

Megalakult a Magyar Parlamentarizmustörténeti Munkacsoport

Aside

Bertényi Iván, Bessenyei József, Cieger András, Dobszay Tamás, Dominkovits Péter, Forgó András, Tatjana Guszarova, Nagy János, H. Németh István, Pajkossy Gábor, Pálffy Géza, Pál Judit, Pap József, Poór János, Rácz György, Tóth-Barbalics Veronika, Szijártó István, Varga Benedek és Várkonyi Gábor mint alapító tagok létrehozták 2014 májusában a Magyar Parlamentarizmustörténeti Munkacsoportot, mint azon történészeknek, illetve a társ- és rokontudományok olyan képviselőinek a laza együttműködését lehetővé tévő informális hálózatot, akik a magyar rendi országgyűlés és a népképviseleti országgyűlés történetét illetően, valamint ennél szélesebb értelemben a magyar politikai kultúra intézményeinek és gyakorlatainak történetére vonatkozóan végeznek kutatásokat, különös tekintettel a politikai participáció hagyományaira és a demokratikus politikai kultúra tradícióira. A Magyar Parlamentarizmustörténeti Munkacsoport formális tagság és kötöttségek, szoros szervezeti rend és hierarchikus szabályozottság nélkül mindössze a tagok közötti információcserét, munkájuk esetenkénti koordinációját, végül is tehát a kutatás előmozdítását tartja feladatának.

Könyvbemutató: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon

Rendiség és parlamentarizmusAz Országházban bemutatták az ifj. Bertényi Iván – Dobszay Tamás – Forgó András – Pálffy Géza – Rácz György – Szijártó M. István (szerk.): Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. A kezdetektől 1918-ig (Budapest, 2013 [2014].) című kötetet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2012 végén tudományos konferenciát szervezett a magyar parlamentarizmus történetéről. A kötet az ott elhangzott előadások bővített és szerkesztett szövegét adja közre.
Arra törekedtünk – írják a szerkesztők –, hogy a kötetben szereplő tanulmányok betekintést nyújtsanak a téma kutatásának újabb magyarországi eredményeibe, a parlamentarizmus történetének minél több lehetséges aspektusát, részkérdését, forrását, vizsgálati módszerét vessék fel és jelenítsék meg, a nemzetközi háttértől a kronológiai szemponton, az eszméken, a szereplőkön át az intézményi mechanizmusokig.

TARTALOM

460 oldal | keménytábla védőborítóval | ISBN: 9789634467090

A könyv elérhető a nagyobb könyvesboltokban, illetve a könyves webáruházakban:
www.libri.hu; www.bookline.hu