A kurzus kódja: BMA-TÖD-SEC-19M:4

A kurzus címe: A történeti antropológiától a mikrotörténelemig

Az oktató neve: Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: szerda 14.00-15.30, Múzeum krt. 6-8. 268.

A kurzus programja, kötelező irodalom:

 

1. 02.13. A kurzus bemutatása

 

2. 02.20. Kötelező irodalom: Marc Bloch: Csodatévő királyok. Osiris: Budapest, 2005. 11-344. + Robert W. Scribner: A kora újkori Európa történeti antropológiája, BUKSZ 7 (1995) 476-477. vagy in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. (A továbbiakban TA.); Takáts József: Antropológia és irodalomtörténet-írás. In: BUKSZ 1999:1 (Tavasz) 38-47.; Apor Péter: Történeti antropológia. In: Bódy Zsombor - Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris: Budapest, 2003. 443-466.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: választható

- vagy Bloch monográfiájáról kell írni kétszer 1-2 oldalt. Az első írásban a könyv kivonatát kell adni, azaz összegezni a szerző szándékait követve a könyv legfontosabb állításait. (Tipikus hiba tartalomjegyzéket adni. Kérem, ne azt írják le, hogy mi mindenről ír a szerző, hanem azt, hogy minderről mit állít.) A másik írásban saját szempontjaik szerint ismertessék, elemezzék, bírálják a munkát, hasonlítsák össze mással, helyezzék be egy kontextusba stb. (Ez teljesen szabad feladat, de azt leírni, hogy tetszik-e vagy nem a könyv, nem elegendő. Azt kell érvelve kifejteni, hogy miért.) (=A típusú feladat)

- vagy pedig ehelyett az elméleti írásokról kell 2-3 oldal terjedelemben áttekintő, összegző ismertetést írni. A fő feladat egy egyes írások összehasonlítása valamely szempontból. (Kérem, ne csak egymás után írjanak a tanulmányokról, hanem saját szempontjaik szerint gyúrják össze az anyagot, alkossanak egységes véleményt.) (=B típusú feladat)

 

3. 02.27. Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris: Budapest, 2001. + Hans Medick: Mikrotörténelem, in: Narratívák 4. A történelem poétikája. Szerkesztette és válogatta Thomka Beáta. Budapest, 2000. és Giovanni Levi: A mikrotörténelemről, in: TA 127-146.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: választható A vagy B (ld. fent)

 

4. 03.06. Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris: Budapest, 1997.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: A (ld. fent)

 

5. 03.13. Vári András (szerk.): Misszionáriusok a csónakban. Budapest, 1988.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: választható B (a Geertz- és a Medick-tanulmányról) vagy B (mindkét Sabean-tanulmányról) vagy A (bármelyik Sabean-tanulmányról) (ld. fent)

 

6. 03.20. Robert Darnton: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Budapest, 1984. + Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban, in: TA; Robert Darnton: Történelem és antropológia, in: TA.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: választható B (a bevezetésről és mindkét tanulmányról) vagy A (bármelyik esettanulmányról) (ld. fent)

 

7. 04.03. Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991 + Carlo Ginzburg: Az inkvizítor mint antropológus, in: TA; Carlo Ginzburg: Rituális fosztogatások. Előszó egy folyamatban lévő kutatáshoz, in: TA; Carlo Ginzburg: Fülcimpák és körmök. Café Bábel 1998 4. szám 49-67.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: választható A vagy B (ld. fent)

 

8.  04.10. Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999. + Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat a két könyv összehasonlító elemzése. Próbálják meg együtt alkalmazni a korábbi írásbeli feladatok elvégzése során begyakorolt elemeket: a szerző szándékait követő kivonatot (A feladat első rész), a szabad reflexiót és bírálatot (A feladat második rész) és az összehasonlítást (B feladat). Kért terjedelem: 3-5 oldal. (=C típusú feladat) 

 

9. 04.17. Judith M. Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001. + Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. MTA TTI: Budapest, 2005.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: C (ld. fent)

 

10. 04.24. Paul Boyer – Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Osiris: Budapest, 2002. és Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793-1848. Debrecen, 2006.

Az óra elején leadandó írásbeli feladat: C (ld. fent)

 

11. 05.08. Egy közösen kiválasztott mű megbeszélése.

 

12. 05.15. Összegzés, értékelés

 

Követelmények, értékelési szempontok: Hiányozni szankciók nélkül három alkalomról szabad. Négy hiányzás esetén sikeres beszámolóval még teljesíteni lehet a tanegységet, de ennél több távollét esetén azt nem lehet megszerezni. Kérem, a hiányzók pótlólag olvassák el a kimaradt munkákat. A pótlások ellenőrzésére a félév végén kerül sor. Az írásos feladatokat a félév folyamán legalább hét alkalommal időben (a szeminárium megkezdésekor) le kell adni. (Vagyis: ha valaki nem hiányzik egyszer sem, háromszor az is megteheti, hogy nem adja le a kért írásbeli munkát. Aki viszont hétnél többet ad be időben, annak a hét legjobb számít be a félév végi értékelésnél az érdemjegybe.) Az értékelés az órai munka és az írásban beadott összefoglalók és ismertetések alapján történik.