A kurzus kódja: BMA-TÖRD-SEC-11M

A kurzus címe: Európa és Magyarország a 18-20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

Az oktatók neve: Kövér György – Mátay Mónika – Szijártó István

A kurzus időpontja, helyszíne: szerda 10.00-11.30, Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus leírása:  A három előadó a stafétát egymásnak adva mutatja be azokat a 18–19. századi gazdasági, társadalmi és kulturális jellegű folyamatokat, amelyek meghatározták Magyarország integrációját Európába. Az első négy előadás a 18. századdal foglalkozik (Szijártó István), majd Kövér György (5-8.) és Mátay Mónika előadásai következnek (9-12.).

A kurzus tanév közben frissített honlapja: szijarto.web.elte.hu/MAea2016

Az előadássozat részletes programja:

1. 2016. szeptember 14.: A központi kérdések: Magyarország integrációja a Habsburgok dunai monarchiájába; Magyarország kapcsolatrendszere Európával; Magyarország sajátosságai. E központi kérdésfeltevések historiográfiai háttere. A 16–17. század mint kiindulópont. A Rákóczi-szabadságharc értékelései és öröksége

2. 2016. szeptember 28. Külön úton és kihagyva: Magyarország a Habsburg Birodalomban. (1) alkotmányos-jogi aspektusok; (2) pénzügyi-katonai vonatkozások

3. 2016. október 5. Külön úton és kihagyva: Magyarország a Habsburg Birodalomban. (3) közigazgatás; (4) gazdaság. Újfajta kapcsolatok egy új Európához: gazdaság és kultúra

4. 2016. október 12. Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita: demográfiai fejlődés, gazdaság, társadalom, politika, kultúra

 

9.  2016. november 23.: A társadalmi nyilvánosság. A nyilvánosság jelentése, változásai az európai társadalmakban. Fordulópontok, a vita kultúra megjelenése. A Habermas-modell és kritikái.

10. 2016. november 30. A nyelvi fordulat a történetírásban. Historiográfiai környezet, az irányzat jelentése, kérdésfelvetések, kutatások.

11. 2016. december 7.  Az olvasás története. Hangos és néma olvasás, a nyomtatás jelentősége, a közönség egyes csoportjai, az olvasás terjedése. 

12. 2016. december 14. Radikalizmus, tiltás, ellen kultúra. A tiltott irodalmak szerepe a régi rend világában. A cenzúra intézménye és tevékenysége, szerzők és szövegek.

 

Kötelező irodalom az első négy előadáshoz:

Pálffy Géza: A három részre szakadt ország, 1526-1606. Budapest, 2009.

Pálffy Géza: Romlás és megújulás, 1606-1703. Budapest, 2009.

Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc, 1703-1711. Budapest, 2009.

Poór János: Megbékélés és újjáépítés, 1711-1790. Budapest, 2009.

 

Válogatott irodalom az utolsó négy előadáshoz:

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Bp., 1971. 9–109.

Briggs, Asa – Burke, Peter: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az Internetig. Bp., 2004. 32–83.

Hunt, Lynn, Introduction: History, Culture, and Text. In Uő. Ed., The New Cultural History. Berkeley and L.A., California, 1989. 1– 22.

White, Hayden: A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás. In Uő. A történelem terhe. Bp., 1997. 68–102.

Ginzburg, Carlo: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Bp., 2011.

Cavallo, Guglielmo–Chartier, Roger (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Bp.: 2000. 136–167, 201–238, 321–380.

Sedo, DeNel Rehberg Ed., Reading Communities from Salons to Cyberspace. Houndmills, UK, 2011. 1–59. Darnton, Robert: Lúdanyó meséi és más tanulmányok. Bp., 2010. 115–185. 

Darnton, Robert, A Literary Tour de France. http://www.robertdarnton.org/ (Utolsó letöltés 2016. szeptember 3.)

A filozófus Teréz, avagy Emlékiratok Dirrag atya és Eradice kisasszony történetéből. Budapest, 2004. 34–70.

McCalman, Iain, Radical Underworld: Prophets, Revolutionaries, and Pornographers in London, 1795–1840. Cambridge, 1988. 7–25.

 

Követelmények:

A félév végén írásbeli vizsga, amelyhez a hallgatók mindhárom előadótól kapnak kérdéseket.