A kurzus kódja: BBN-TSP-221/1

A kurzus címe: A vármegyei követek prozopográfiája a 18. századi diétán

Az oktató neve: Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: pénteken 14.00-15.30, Múzeum krt. 6-8. 268.

A kurzus programja, kötelező irodalom: A kurzus a 18. századi politikai elit több szegmensét vizsgája, köztük elsősorban a bene possessionatus  köznemességet a diétán képviselő vármegyei követek csoportját, amely a század folyamán a magyar rendiség domináns elemévé vált. A kurzus résztvevői önálló részkutatásokat végeznek, és az órákon ezeket beszéljük meg.

2010.09.17.     A félévi program egyeztetése

2010.09.24.     Betelepült nemesek Békés vármegyében (Szilágyi Adrienn)

2010.10.01.     Vác rekatolizációja (Jánoki Dávid)

2010.10.08.     Főméltóságok a 18. században (Horváth Gyula)

2010.10.15.     A rendi Magyarország: az ország bárói

2010.11.19.     Az 1728-29. évi diéta a paszkvillusok tükrében I. (Nagy János)

2010.11.26.     A köznemesi elit a 17. század második felében (Horváth Hajnalka)

2010.12.03.     Az 1728-29. évi diéta a paszkvillusok tükrében II. (Nagy János)

2010.12.10.     A rendi Magyarország: mágnások, nemesek. A diéta felépítése és működése és trónralépések a 18. században

2010.12.17.     Zárás és kitekintés a mikrotörténelem módszereire (Molnár György)

Követelmények, értékelési szempontok: A szemináriumon az értékelés az órai munka és egy szemináriumi dolgozat alapján történik.