A kurzus kódja:  BBN-TÖR-231

A kurzus címe: Magyarország kora újkori története 1. (1526-1790)

Az oktató neve: Szabó Péter és Szijártó István

Akurzus időpontja és helyszíne: kedd 8.30–10.00; Múzeum krt. 6–8. II. emelet 252.

A kurzus leírása:

1. szeptember 10.: Szabó Péter előadása

2. szeptember 17.: Szabó Péter előadása

3. szeptember 24.: Szabó Péter előadása

4. október 1.: Elmarad.

5. október 8.: Bevezetés. Magyarország helyzete a 17. század végén és a 18. elején. Vendég: Mihalik Béla

6. október 15: A Habsburg Birodalom Európában. Intézmények és elitek Magyarországon. Mészáros Kálmán a Rákóczi-szabadságharcról

7. október 22.: Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. Állam és egyén kapcsolata és agrárgazdaság a 18. században. Schramek Péter a katonaság eltartásáról

8. november 5.: Népesedés és társadalom. Őri Péter a 18. századi Magyarország demográfiájáról

9. november 12.: Életmód, mentalitás, gondolkodás. Vendég: Bárth Dániel

10. november 19.: Politikai gondolkodás és politikai cselekvés. Vadas András Magyarország 18. századi klímatörténetéről

11. november 26.: Elmarad.

12. december 3.: Elmarad.

13. december 10.: Elmarad.

Követelmények: Kötelező irodalom: Pálffy Géza: A három részre szakadt ország, 1526-1606. Budapest, 2009., Pálffy Géza: Romlás és megújulás, 1606-1703. Budapest, 2009., Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc, 1703-1711. Budapest, 2009., Poór János: Megbékélés és újjáépítés, 1711-1790. Budapest, 2009. A kombinált vizsga írásbeli beugróval kezdődik, melyekre a tankönyvekből kell felkészülni. Sikeres beugró esetén a szóbeli vizsga anyagát a tankönyvek és az előadások anyaga képezi. Jelentkezni a szóbeli vizsgaidőpontra kell, majd előbb a szóbelihez tartozó írásbeli időponton kell megjelenni. Sikertelen beugró esetén a vizsgaeredmény elégtelen.

Ui. Megkésve jutott tudomásomra ez az interneten elérhető anyag: http://tortenelemszak.elte.hu/images/toriszak/bbn_tor_231.pdf Használják, támaszkodjanak rá a felkészüléskor. A vizsgát illetően korábban meghirdetett követelmények természetesen most már nem változnak.

Az írásbeli beugró 35 perces. 60 darab, a négy tankönyv anyagából kiválasztott kérdést kapnak (20-ra évszámmal, 20-ra helynévvel, 20-ra személynévvel kell felelni). Minimum 20 sikeres válasz kell, különben a vizsga elégtelen. A „megfelelt” (20-39) vagy „jól megfelelt” (40-től) minősítést viszik magukkal a szóbelire, ahol még négy tételt fognak húzni (16. szd., 17. szd., 18. szd. a tankönyvek alapján, illetve az utolsó az előadásanyagból). Ezeket hasonlóképpen fogom minősíteni: „nem felelt meg”, „megfelelt”, „jól megfelelt.” Ha tehát mindezt 0, 1 és 2 pontnak feleltetjük meg, akkor a vizsgán összesen 10 pontot lehet szerezni, és 9-10 az ötös, 7-8 a négyes, 5-6 a hármas, 3-4 a kettes.

Letölthető oktatási segédanyag a Magyarország kora újkori története 1. (1526–1790) című kurzus (kódja:  BBN-TÖR-231) részeként oktatott 18. századi magyar történelemre vonatkozó tanulmányokhoz (a kora újkori kombinált vizsga alternatív tananyagával): Magyarország a 18. században