Kód:               P/TÖ/KKE-

Cím:               Friss kutatások a 18. századról IV.

Időpont:         péntek 14.00-17.00 kéthetente

Terem:           MÚK 6-8. fszt. 27.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja az, hogy a 18. századdal foglalkozó kutatók vendégelőadóként beszéljenek jelenleg zajló kutatásaikról a korszak iránt érdeklődő PhD-hallgatók előtt, akik így első kézből szerezhetnek ismereteket nemcsak a 18. század történetének sok aspektusáról, hanem egyszersmind betekintést nyerhetnek a történészek műhelyeibe is.

 

A kurzus tartalma

Szeptember 14. 14.00 A magyar megyék adórendszere. Egy 1730. évi helytartótanácsi felmérés eredményei (Schramek László előadása)

Október 5. 14.00 Nők a kora újkor szellemi életében (Ring Éva előadása)

Október 19. 14.00 A 18. század végi elit felhígulása mint történelmi toposz. Érvek és ellenérvek az újabb kutatások tükrében (Szemethy Tamás előadása)

November 9. 14.00 Udvari mulatság és kapcsolati háló: VI. Károly céllövészetei mint a főúri elit találkozási alkalmai (Kökényesi Zsolt előadása)

November 23. 14.00 Tökéletesedés és államrezon a 18. századi államtudományos diskurzusban (Bodnár Király Tibor előadása)

December 7. 14.00 A Habsburg Monarchia a 18. században: igazgatás, gazdaság és társadalom (Szántay Antal előadása)

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak az egyes órákra feladott könyveket kell elovasni, ezekhez az adott órát megelőző nap 24.00 óráig feltenni három kérdést írásban, majd részt venni a vitában az előadást követően. A félév végén az értékelés az órai munka alapján történik.

 

Irodalom

A szeptember 14-i órára:

Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 1. Budapest, 1946) 520-541.

Ember Győző: Magyarország közigazgatása 1711-1765. Levéltári Közlemények 1983. 3-100.

Schramek László: Adalékok a megyei adókezelés 18. század eleji gyakorlatához. Levéltári Közlemények 2009. 31-58.

 

Az október 5-i órára: