Kód:               P/TÖ/KKE-2

Cím:               Friss kutatások a 18. századról

Időpont:         péntek 14.00-17.00 kéthetente

Terem:           MÚK 6-8. fszt. 27.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja az, hogy a 18. századdal foglalkozó kutatók vendégelőadóként beszéljenek jelenleg zajló kutatásaikról a korszak iránt érdeklődő PhD-hallgatók előtt, akik így első kézből szerezhetnek ismereteket nemcsak a 18. század történetének sok aspektusáról, hanem egyszersmind betekintést nyerhetnek a történészek műhelyeibe is.

 

A tantárgy tartalma

Február 17. 14.00 Kazinczy fogsága (Szilágyi Márton előadása)

Március 10. 14.00 II. József és Pest vármegye (Schramek László előadása)

Március 24. 14.00 Az esztétika tudomány- és intézménytörténetete a 18. századi Magyarországon (Balogh Piroska előadása)

Április 7. 14.00 II. Rákóczi Ferenc születése a szakirodalomban (Mészáros Kálmán előadása)

Április 28. 14.00 A zombori ördögűző (Bárth Dániel előadása)

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak az egyes órákra feladott könyveket kell elovasni, ezekhez az adott órát megelőző nap 24.00 óráig feltenni három kérdést írásban, majd részt venni a vitában az előadást követően. A félév végén az értékelés az órai munka alapján történik.

 

Irodalom

A február 17-i órára: Szilágyi Márton: Kazinczy fogsága. Megjelenés előtt.

A március 10-i órára: Hajdu Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyarországon. Budapest, 1982.

A március 24-i órára: Balogh Piroska: The Reception of Edmund Burke’s Aesthetics in Hungary. In: Martin Fitzpatrick – Peter Jones (szerk.): The Reception of Edmund Burke in Europe. London, 2017. 297–312.

Az április 7-i órára: Mészáros Kálmán: Miért éppen Borsi? Tények, talányok, tévedések II. Rákóczi Ferenc születéséről. In: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 23. (2013) Szerk. Kováts Dániel. 65–78.

Az április 28-i órára: Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása. Budapest, 2016.