A kurzus kódja:  BBN-TÖR-232:

A kurzus címe: Magyarország kora újkori története 2. (forráselemzés) 1526-1790. Források a 18. század végi vármegyéből

Az oktató neve: Szijártó István doc.

Akurzus időpontja és helyszíne: péntek 11.00 – 12.30; Múzeum krt. 6-8. II. emelet 262.

A kurzus leírása: Egy dinnyeföld felosztása kapcsán félholtra vert egy másik tiszaberceli földesurat Bessenyei Boldizsár, Mária Terézia bécsi magyar nemesi testőrségének volt tagja. Vajon miért? Mi okozta a sok esetben tettlegességig fajuló ellentétet az író Bessenyei György családja és Olasz Lajos között? Az esetről Für Lajos írt egy könyvet, a szemináriumon pedig ennek fénymásolt forrásait fogjuk sorra venni. Az otthoni feladat a kézzel írott szövegek elolvasása, az esetenkénti latin nyelvű szövegrészek lefordítása, és néha a háttérismereteket adó feladott szakirodalom elolvasása. Első (bemutatkozó) óra: február 13-a.

Követelmények: A feladott források elolvasán túl május 7-ig le kell adnia mindenkinek egy 3-5 oldal (egy oldal = 1800 leütés) terjedelmű kinyomtatott szemináriumi dolgozatot, amelynek egy a tárgyalt forrásokon alapuló elemzésnek kell lennie. Az értékelés alapja az órai munka és ez a szemináriumi dolgozat. A legigyekvőbb hallgatóknak nem kell szemináriumi dolgozatot írniuk.