A kurzus kódja:  BBN-TÖR-232:5

A kurzus címe: Magyarország kora újkori története 2. (forráselemzés) 1526-1790. Források a 18. század végi vármegyéből

Az oktató neve: Szijártó István doc.

Akurzus időpontja és helyszíne: péntek 11.00 – 12.30; Múzeum krt. 6-8. II. emelet 262.

A kurzus leírása: Miért tartott cigány szeretőket egy alispán özvegye? Miért tagadta ki apját annak apja az örökségből? Miért törtek be az özvegyhez egy éjszaka a kaposmérei parasztok? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ ez a kurzus, amelynek résztvevői egy szerteágazó családi történet részleteinek fognak utánajárni eredeti források alapján. Az otthoni feladat a kézzel írott szövegek elolvasása, az esetenként latin nyelvű szövegrészek lefordítása, és néha a háttérismereteket adó feladott szakirodalom elolvasása. Első óra: szeptember 12-e.

Követelmények: Az értékelés az órai munka alapján történik.