A kurzus kódja: TÖN-107/b4 vagy TÖN-350/3 vagy BBN-TÖR-301/4

A kurzus címe Főnemesek a 18. századi politikában

Az oktató neve: Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: péntek 14.00-15.30., Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

1. február 12. A kurzus bemutatása
2. február 19. Látogatás a Pest megyei Levéltárba (találkozó az egyetemen a 262. szoba előtt 14.10-kor vagy a levéltár előtt 14.30-kor: IX. kerület, Vágóhíd u. 7. – a Mester u. sarkán)
3. március 5. A diéta felsőtáblája (Kötelező irodalom: Szijártó M. István: A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792. Budapest, 2005. 46-49., 58-100., 105-112., 122-123., 150-151., 282., 320-330., 401-405.)

4. március 12. A felsőtáblai tanácskozások forrásai (Kötelező irodalom: Sayghó Benedek pannonhalmi fõapát naplójegyzetei, 1723–1725-ig. Közli: Németh Ambrus. (Első közlemény, illetve Befejező közlemény.) Történelmi Tár 2 (1901) [új folyam], valamint Perényi Imre diariuma. Közli: Komáromy András. Történelmi Tár 1895 [Évfolyammegjelölés nélkül.])

5. március 19. A főméltóságok (Kötelező irodalom: Cserpes Tünde – Szijártó M. István: Nyitott elit? A magyar főméltóságok a 18. században. Századok – megjelenés előtt.)

Az óra előtti konzultációk választható időpontjai:

03.16. 13.00

03.16. 13.30

03.17. 12.30 Horváth Ádám

03.17. 13.00 Szekér Barnabás

03.17. 13.30 Jánoki Dávid

03.19. 12.00 Szemethy Tamás

03.19. 12.30 Tóth Kinga

03.19. 13.00 Horváth Gyula

03.19. 13.30 Szívós István

6. március 26. Egy generatív modell kísérlete (Kötelező irodalom: Paul-André Rosental: A 'makro' felépítése a 'mikroszinten' keresztül: Fredrik Barth és a microstoria. In: Czoch Gábor - Sonkoly Gábor (szerk.): Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debecen, 2000. 71-87.)

Az óra előtti konzultációk választható időpontjai:

03.22. 13.00 Szemethy Tamás

03.22. 13.30

03.22. 14.00

03.22. 14.30

03.23. 12.30

03.23. 13.00

03.23. 13.30

03.24.  9.00 Horváth Gyula

03.24. 13.00 Horváth Ádám

03.24. 13.30 Jánoki Dávid

03.24. 14.00 Nagy Nóra

03.24. 14.30

03.26. 13.00 Szekér Barnabás

7. április 8. Egy konfigurációs modell kísérlete (Kötelező irodalom: Maurizio Gribaudi: Diszkontinuitások a társadalomban. Egy konfigurációs modell. In:  Czoch Gábor - Sonkoly Gábor (szerk.): Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debecen, 2000. 105-135. és  Nagy Ágnes: Társadalmi mobilitás a kapcsolatok hálózatában – visszatérés a társadalom konfigurációs szemléletéhez. In: Papp Gábor –Szijártó M. István: (szerk.) Mikrotörténelem másodfokon. Budapest, 2010. (megjelenés előtt).)

03.29. 13.00 Szemethy Tamás

03.29. 13.30 Kovács Noémi

03.29. 14.00

03.29. 14.30

03.30. 12.30

03.30. 13.00

03.30. 13.30

04.06. 12.30

04.06. 13.00

04.06. 13.30

04.06. 14.00

04.07. 12.30 Horváth Ádám?

04.07. 13.00 Szekér Barnabás

04.07. 13.30 Jánoki Dávid

04.07. 17.00 Szemethy Tamás

04.07. 17.30

04.08. 12.30 Nagy Nóra

04.08. 13.00 Horváth Gyula

8. április 16. És a köznemesek…(Kötelező irodalom: Gyapay Marianna szakdolgozata)

04.12. 13.00 Szemethy Tamás

04.12. 13.30 Horváth Gyula

04.12. 14.00

04.12 14.30

04.13. 12.30

04.13. 13.00

04.13. 13.30

04.14. 13.00 Horváth Ádám

04.14. 13.30 Nagy Nóra

04.14. 14.00 Jánoki Dávid

04.14. 14.30 Tóth Kinga

9. április 23. Alku és ceremónia a trónra lépés alkalmával (Szijártó M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban I-II. http://www.aetas.hu/2009-03.pdf

és http://www.aetas.hu/2009-04.pdf, esetleg Ákos Barcsay: Herrschaftsantritt im Ungarn des 18. Jahrhunderts. St. Katharinen, 2002.)

10. április 30. betegség miatt elmarad

11. május 7. A megírt hálózatelemzési dolgozatok és generatív modellek leadása és előadása

Követelmények, értékelési szempontok: A szemináriumokra a hallgatóknak a kijelölt forrásanyag elemző feldolgozásával kell felkészülniük – a kötelező irodalom segítségével. A megjelölt órák előtt fel kell jelentkezniük egy konzultációs időpontra, és erre el kell jönniük, amikor segítséget kapnak az elvégzendő elemzéshez. A félév végén ezen egyéni munka alapján történik az értékelés.