A kurzus kódja: P/TÖ/KKE-3

A kurzus címe: A 18. századi Magyarország mikrotörténelme I. / Microhistory of 18th-century Hungary

Az oktatók neve: Szijártó István

A kurzus időpontja, helyszíne: péntek 14.00-17.00 (kéthetente), Múzeum krt. 6-8. 268.

A kurzus leírása:  A kurzus eredeti levéltári források alapján feldolgozandó eseteken keresztül próbálja megtalálni a választ a 18. századi magyar történelem nagy kérdéseire.

A kurzus tanév közben frissített honlapja: szijarto.web.elte.hu/18szdiMoMT2016

Az szeminárium vázlatos programja:

1. 2016. szeptember 16.: A félév részletes programjának megbeszélése, a források kiosztása

2-3. 2016. október 6. 16.00: A földesúr és az özvegyasszony I. (Olasz Lajos) A fő kérdés Magyarország integrációja a Habsburg Birodalomba. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1785. Budapest, 2000. + sokszorosított levéltári források ÉS A földesúr és az özvegyasszony II. (Kószer Ilona) A fő kérdés állam és társadalom kapcsolata a 18. században. Kötelező irodalom: levéltári források

4-5. 2016. november 18. A püspök és a molnár I. (Padányi Biró Márton) A fő kérdés a magyar gazdaság tőkeakkumulációs képessége a 18. század derekán. Kötelező irodalom: Padányi Biró Márton veszprémi püspök végrendelete,1762. Kiadásra előkészítette Hermann István és Jakab Réka. Veszprém, 2013. ÉS A püspök és a molnár II. (egy molnár hagyatéka) A fő kérdés a magyar gazdaság tőkeakkumulációs képessége a 18-19. század fordulóján. Kötelező irodalom: John Komlós: Nutrition and Economic Development in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. Princeton NJ, 1989. és uő: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria-Magyarország gazdasági fejlődése a 19. században. Budapest, 1990.; Benda Gyula: Gabonatermelés és –export Magyarországon (1770-1870) és Földesúri és paraszti földhasználat (szántó, rét) in: uő: Társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest, 2006. 193-223.; Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete, 1700-2000. Budapest-Pécs, 2002. (vagy 2010.) és uő: Uradalmi gazdaság és társadalom a 18 – 19. században. Budapest-Pécs 2000.; Glósz József: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. Budapest, 2014. (Figyelem, csak a 18. századra és a 19. század elejére releváns részeket kell elolvasni!)

6-7. 2016. december 16. A postamester és a testőrök I. (a babócsai kocsmáltatási ügy) A fő kérdés a változások megjelenése a 18. századi magyar társadalomban. Kötelező irodalom: levéltári források. ÉS A postamester és a testőrök II. (a Bessenyei család tagjai a berceli konfliktusban) A fő kérdés a tradíció szívós továbbélése a 18. századi magyar társadalomban. Kötelező irodalom: levéltári források + Für Lajos: A berceli zenebona, 1785. Budapest, 2000.